Programy

Advicom Spółka z o.o. tworzy dedykowane programy dla firm i instytucji.

Przykładowe programy stworzone przez naszą firmę:

Zadania

System obiegu dokumentów

Centralne Repozytorium Dokumentów

Aplikacja umożliwia prowadzenie jednolitego rejestru dowolnych dokumentów.