Konferencja IMF 2017 r.

W dniach 28-30.06.2017 r. odbyła się konferencja International Mining Forum (IMF) 2017. Konferencja, która powstała z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie była platformą wymiany myśli naukowej i praktycznych inżynierskich rozwiązań na forum międzynarodowym z udziałem przedstawicieli górniczych krajów z Europy i świata. Gospodarzem tegorocznych obrad była Jastrzębska Spółka Węglowa, a głównym organizatorem było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Rybnik. Wydarzenie odbyło się pod  patronatem Ministerstwa Energii oraz Ambasady Australii.

W trakcie trwania Forum został podpisany list intencyjny pomiędzy spółkami JSW, JSW Innowacje, Advicom oraz Famur  dotyczący współpracy w celu wdrożenia metod proaktywnego utrzymania ruchu, w zakresie maszyn dostarczanych przez Famur na potrzeby JSW. 

Oprócz sesji plenarnej, obyło się 12 sesji tematycznych. Advicom Spółka z o.o. patronował sesji zatytułowanej „Informatyka w przemyśle wydobywczym”. Sesji przewodniczył dr hab. inż. Eugeniusz J. Sobczyk, prof. IGSMIE PAN.

W ramach tej sesji tematy poruszane przez prelegentów koncentrowały się w szczególności na zastosowaniu narzędzi i rozwiązań informatycznych dotyczących wsparcia pracy poszczególnych służb górniczych od etapu badania złóż, poprzez planowanie eksploatacji i harmonogramowanie robót górniczych do operacyjnego raportowania postępów prac i ponoszonych kosztów. Wskazywano w jakim zakresie zastosowanie narzędzi informatycznych może poprawić efektywność produkcji i jakość produktów. Wymienione zagadnienia zostały przedstawione od strony teoretycznej, wyników badań naukowych oraz praktycznej realizacji w LW „Bogdanka”, KGHM i JSW.  Zwrócono również uwagę na aspekty prawne uzyskiwania koncesji na wydobywanie kopalin i zastosowanie w tym kontekście wspomagania informatycznego. Producenci (ABB, DataMine, Deswik, Geolisp) zaprezentowali oferowane przez siebie systemy i podzielili się swoimi doświadczeniami w ich wdrażaniu.

Ciekawą prezentację przedstawił zebranym Tomasz Wilczek (Advicom), która została przygotowana  wspólnie z Mirosławem Czernym (JSW) na temat projektu wdrożenia systemu Jednolitej Mapy Cyfrowej w JSW S.A.

Sesja dotycząca informatyki w przemyśle wydobywczym zakończyła się dyskusją panelową, co świadczy o tym, że temat jest bardzo aktualny i potrzebny do rozwoju górnictwa.