Oferty pracy

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych zawierających CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny na adres e-mail: praca@remove-this.advicom.pl 

W temacie wiadomości e-mail prosimy wpisać numer referencyjny widniejący w ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje na temat oferty pracy zostaną przekazane kandydatom na spotkaniu. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, spełniającymi określone kryteria rekrutacyjne.
 
Wysyłając aplikację prosimy o dopisanie klauzuli o następującej treści:

"Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Advicom Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie - Zdrój , w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłej rekrutacji, prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

"Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Advicom Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie - Zdrój , w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Advicom Sp. z o.o.  (ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie - Zdrój). Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne

Miejsce pracy: Jastrzębie-Zdrój

Nr ref: PDA/18/01

Opis stanowiska pracy:

 • Identyfikowanie i analiza potrzeb i wymagań dotyczących Architektury IT,
 • Koordynacja prac w obszarze utrzymania Architektury IT,
 • Udział w definiowaniu dobrych praktyk oraz pryncypiów architektonicznych,
 • Opiniowanie planowanych zmian w środowisku IT w zakresie ich zgodności z Architekturą IT oraz nadzór nad ich wprowadzaniem,
 • Współpraca przy opracowywaniu analiz wykonalności dla inicjatyw informatycznych oraz przy realizacji projektów informatycznych, w szczególności analiza i ocena zgodności inicjatyw i projektów informatycznych z Architekturą IT.

Wymagania:

 • Identyfikuje ryzyka i zagrożenia techniczne dla realizacji projektu, zna i potrafi stosować notację UML oraz BPMN,
 • Posiada znajomość standardów technicznych i modeli referencyjnych wykorzystywanych w obszarze technologicznym,
 • Posiada umiejętność szacowania wielkości projektu informatycznego,
 • Potrafi posługiwać się narzędziami wspierającymi zarządzanie Architekturą IT.

Dodatkowe umiejętności/predyspozycje:

 • Prawo jazdy kat. B,
 • Inicjatywa i gotowość zdobywania nowych umiejętności,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie w stabilnej firmie,
 • Możliwość pracy w systemie Home Office, także w niepełnym wymiarze godzin.

Administrator serwerów aplikacji – Senior

Miejsce wykonywania pracy: Jastrzębie – Zdrój

Nr Ref. 01/TCS/18

Opis stanowiska pracy:

W związku z ciągłym rozwojem systemów informatycznych oraz infrastruktury, jak również potrzebą definiowania nowych standardów jakości poszukujemy osób, które będą częścią zespołu odpowiadającego za wdrażanie i utrzymanie serwerów aplikacyjnych oraz aplikacji działających po stronie serwera w środowiskach produkcyjnych i testowych opartych o systemy
Open Source / Linux.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Administratora Serwerów Aplikacji,
 • wiedza w zakresie działania rozproszonych aplikacji biznesowych o dużym ruchu (balansowanie ruchu, wysoka dostępność),
 • znajomość systemów operacyjnych „Red Hat”, „Centos” lub dystrybucji pokrewnych,
 • dobra znajomość co najmniej kilku technologii wykorzystywanych po stronie serwerów aplikacji JAVA (jBoos, WildFly, Tomcat, WebLogic), .Net, Zope, Plone, Node.JS, PHP,
 • podstawowa wiedza z zakresu konfiguracji co najmniej jednego elementu stanowiącego FrontEnd dla serwerów aplikacji (Apache, nginx, HAProxy, Varnish),
 • umiejętność tworzenia skryptów BASH w zakresie automatyzacji procesów,
 • mile widziana podstawowa znajomość języków programowania JAVA, Python, PHP,
 • podstawowa znajomość składni języka SQL,
 • znajomość języka angielskiego w zakresie rozumienia dokumentacji technicznej.

 Dodatkowe umiejętności/predyspozycje:

 • prawo jazdy kat. B,
 • samodzielność w realizacji przydzielonych zadań,
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych,
 • gotowość do pracy zmianowej oraz pełnienia dyżurów domowych,
 • gotowość do wykonywania dedykowanych zadań w weekendy,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • znajomość aspektów bezpieczeństwa w stosowanych rozwiązaniach,
 • gotowość do rozwoju w obszarach Cloud, Docker.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w stabilnej Firmie,
 • Motywujący system wynagrodzeń,
 • Atrakcyjny pakiet benefitów,
 • Szkolenia, rozwój.

Miejsce pracy: Jastrzębie-Zdrój/Katowice/HomeOffice

Nr ref.: TCS/08/16 

Opis stanowiska pracy:

 • Dbanie o bezpieczeństwo użytkowanych i wdrażanych systemów i aplikacji.
 • administrowanie systemami zapewniającymi bezpieczeństwo typu IPS, IDS, SIEM, Mod_Security, Mod_Evasive
 • identyfikowanie i rozwiązywanie pojawiających się problemów dotyczących bezpieczeństwa
 • rozwiązywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem
 • monitorowanie zdarzeń, wydajności i błędów
 • zapewnienie dobrej jakości dokumentacji technicznej

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • dobra znajomość systemów: „Red Hat”, Windows
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa  systemów  i aplikacji
 • znajomość technik hardeningowych sieci, systemów i aplikacji
 • mile widziane wykształcenie wyższe, informatyczne

Dodatkowe umiejętności/predyspozycje:

 • prawo jazdy kat. B
 • samodzielność w realizacji przydzielonych zadań
 • odporność na stres
 • kreatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych
 • gotowość do pracy zmianowej
 • dyspozycyjność

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie w stabilnej firmie
 • możliwość pracy w systemie Home Office, także w niepełnym wymiarze godzin

Miejsce pracy: Jastrzębie - Zdrój
Nr ref.: PWT/09/17

Zadania na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników końcowych (telefonicznie, email, portal użytkownika).
 • Diagnozowanie, rozwiązywanie lub eskalowanie problemów technicznych.
 • Monitorowanie cyklu obsługi zgłoszeń i udzielanie informacji o statusie zgłoszeń.
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników w systemach.
 • Współpraca z drugą linią wsparcia technicznego oraz z Dostawcami.
 • Sporządzanie raportów, analiz oraz niezbędnej dokumentacji.
 • Monitorowanie dostępności i poprawności funkcjonowania systemów.
 • Rozwijanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami i Partnerami Biznesowymi.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe/w trakcie studiów (techniczne lub informatyczne będzie dodatkowym atutem).
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne.
 • Poprawna dykcja.
 • Umiejętność budowania, podtrzymywania i rozszerzania dobrych relacji z Klientem oraz Dostawcami.
 • Proaktywna postawa przy identyfikacji potrzeb Klienta.
 • Dobrze rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Zdolność kreatywnego i logicznego myślenia.
 • Dobra organizacja pracy, dokładność i efektywność.
 • Rzetelność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 • Zainteresowanie obszarem technologii informatycznych.
 • Dobra znajomość systemów operacyjnych Windows, pakietu MS Office.
 • Umiejętność pracy pod presją i samodzielnego rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność efektywnej pracy w zespole.
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym w trybie 24h/7.
 • Doświadczenie w obsłudze klienta będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w stabilnej Firmie.
 • Motywujący system wynagrodzeń.
 • Atrakcyjny pakiet benefitów.
 • Pakiet szkoleń wprowadzających.

Miejsce pracy: Zakład GK JSW S.A. (Zabrze/Dąbrowa Górnicza)

Nr ref.: TSP/1/17

Cel stanowiska pracy:

Bieżąca obsługa teleinformatyczna i teletechniczna świadczona dla obsługiwanych Zakładów GK JSW S.A. mająca na celu zapewnienie ciągłości pracy systemów teleinformatycznych. Rozwiązywanie bieżących problemów dotyczących sprzętu i oprogramowania oraz wsparcie użytkowników. Nadzór nad systemami w zakresie posiadanych uprawnień.

Oczekiwania wobec kandydata: 

 • Wykształcenie średnie techniczne, mile widziane wyższe,
 • Znajomość systemów alarmowych (mile widziane SATEL i DSC),
 • Znajomość systemu telewizji przemysłowej CCTV,
 • Znajomość systemów wykrywania pożaru (mile widziane POLON i Schrack),
 • Znajomość zagadnień sieciowych TCP/IP (konfiguracja, budowa sieci komputerowych),
 • Znajomość systemów Windows  i pakietu MS Office,
 • Mile widziane umiejętności diagnozowania i podstawowego serwisowania sprzętu komputerowego, 
 • Dodatkowym atutem będzie świadectwo kwalifikacyjne SEP do 1KV,
 • Zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów,
 • Prawo jazdy Kat. B.

Obowiązki na stanowisku pracy: 

 • Utrzymanie i konserwacja sieci łączności stacjonarnej,
 • Wykonywanie, naprawa instalacji teleinformatycznych, alarmowych, przeciwpożarowych, informatycznych, teletechnicznych, światłowodowych oraz miedzianych,
 • Utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacji teletechnicznej,
 • Utrzymanie i konserwacja łączności radiowej,
 • Utrzymanie i konserwacja systemu wczesnego ostrzegania i sygnalizacji pożaru,
 • Utrzymanie i konserwacja systemu monitoringu zakładowego,
 • Utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych,
 • Usuwanie usterek i awarii występujących w wyżej wymienionych systemach.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w stabilnej Firmie.
 • Motywujący system wynagrodzeń.
 • Atrakcyjny pakiet benefitów.
 • Pakiet szkoleń wprowadzających.

Starszy Specjalista ds. Instalacji Sieciowej

Miejsce pracy: Jastrzębie-Zdrój/HomeOffice

Nr ref.: TCT/11/01

Opis stanowiska pracy:

Realizacja prac związanych utrzymaniem, rozwojem oraz nadzorem  technologicznych sieci komputerowych oraz instalacji teletechnicznych ze szczególnym uwzględnieniem instalacji pod ziemią.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • Znajomość zagadnień z zakresu instalacji technicznych pod ziemią
 • Znajomość technologii światłowodowych oraz okablowania teletechnicznego
 • Ogólna znajomość zagadnień z zakresu sieci komputerowych
 • Ogólna znajomość zagadnień z zakresu automatyki przemysłowej
 • Gotowość do realizacji pracy pod ziemią w zakresie weryfikacji i odbioru prac

Dodatkowe umiejętności/predyspozycje:

 • prawo jazdy kat. B
 • samodzielność w realizacji przydzielonych zadań
 • odporność na stres
 • inicjatywa i gotowość zdobywania nowych umiejętności
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych
 • gotowość do pracy zmianowej
 • gotowość do pełnienia dyżurów telefonicznych

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie w stabilnej firmie
 • możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin oraz pracy w systemie Home Office,