Advicom Spółka z o.o.
Poczta
 | Grupa JSW

O nas
O nasKarieraOferty pracy
{$lib.pdffile.title}Do druku

Oferty pracy

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych zawierających CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny na adres e-mail: praca@remove-this.advicom.pl 

W temacie wiadomości e-mail prosimy wpisać numer referencyjny widniejący w ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje na temat oferty pracy zostaną przekazane kandydatom na spotkaniu. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, spełniającymi określone kryteria rekrutacyjne.
 
Wysyłając aplikację prosimy o dopisanie klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez firmę Advicom Spółka z o.o., dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych (zgodnie Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych; tekst jednolity  z 26 czerwca 2014r. - Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)”

 

Administrator Serwerów Aplikacyjnych

Administrator Serwerów Aplikacyjnych

Miejsce pracy: Jastrzębie –Zdrój/Katowice
Nr ref.: TCS/04/16

Podstawowe obowiązki na stanowisku pracy:

 • instalacja, konfiguracja i utrzymanie serwerów aplikacyjnych,
 • utrzymanie systemów informatycznych (rozwiązań IT) związanych z zarządzaniem stacjami roboczymi i produktywnością oraz komunikacją elektroniczną i pracą grupową,
 • dostarczanie rozwiązań w ramach 2/3 linii wsparcia dla zarządzanych serwerów aplikacyjnych i systemów informatycznych,
 • ścisła współpraca z pozostałymi jednostkami organizacji,
 • wsparcie instalacji aplikacji biznesowych,
 • tworzenie i utrzymanie skryptów,
 • tworzenie i utrzymanie dokumentacji technicznej.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe, preferowane informatyczne bądź pokrewne,
 • podstawowa znajomość systemów i narzędzi do zarządzania stacjami roboczymi (SCCM, MDT, KMS, WSUS),
 • dobra znajomość usług katalogowych (Active Directory) oraz środowisk serwerowych Microsoft Windows 2008/2012,
 • znajomość infrastruktury IT,
 • posługiwanie się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie z materiałów szkoleniowych oraz z dokumentacji technicznej,
 • zdolność szybkiego uczenia się nowych technologii i pracy w zespole.

Mile widziane:

 • znajomość zagadnień związanych z systemami pracy grupowej oraz komunikacji elektronicznej,
 • umiejętność tworzenia skryptów,
 • certyfikaty potwierdzające posiadaną wiedzę i umiejętności.

Administrator Systemów Linux

Administrator Systemów Linux

Miejsce pracy:  Jastrzębie - Zdrój
Nr ref.: TCS/04/16

Opis stanowiska pracy:

 • administrowanie systemami LINUX
 • identyfikowanie i rozwiązywanie pojawiających się problemów i dostarczanie wsparcia użytkownikom
 • projektowanie i wdrażanie modyfikacji i poprawek
 • monitorowanie wydajności i błędów
 • zapewnienie dobrej jakości dokumentacji technicznej

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe, informatyczne
 • bardzo dobra znajomość systemów: „Red Hat”, „Centos” lub dystrybucji pokrewnych
 • podsystemy dyskowe LVM
 • umiejętność tworzenia skryptów BASH
 • znajomość zagadnień dotyczących zarzadzania serwisami systemowymi min.  apache, squid, bind, dhcp, dovecot, sendmail
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem bazami danych: PostgreSQL, Firebird, MySQL
 • mile widziana wiedza z zakresu: OpenLDAP, Kerberos, DansGuardian, HAProxy, ReverseProxy, Tomcat, technologii wirtualizacyjnych KVM, jak również podsystemów sieciowych: Iptables, netfilter, Layer-7, OpenVPN, IPSec, QoS Rip v1/2, (E)IGRP, OSPF(V3), Quaggua, VLANS, VTP, STP, Inter VLAN Routing, Network Security, NAT
 • mile widziane certyfikaty: RHCSA lub RHCE

Dodatkowe umiejętności/predyspozycje:

 • prawo jazdy kat. B
 • samodzielność w realizacji przydzielonych zadań
 • odporność na stres
 • kreatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych
 • gotowość do pracy zmianowej
 • gotowość do pełnienia dyżurów domowych

Administrator Systemów Bezpieczeństwa

Administrator Systemów Bezpieczeństwa

Miejsce pracy:  Jastrzębie - Zdrój
Nr ref.: TI/B/01/15
Opis stanowiska pracy:

 • administrowanie systemami zapewniającymi bezpieczeństwo typu IPS, IDS, SIEM
 • identyfikowanie i rozwiązywanie pojawiających się problemów dotyczących bezpieczeństwa
 • rozwiązywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem
 • monitorowanie zdarzeń, wydajności i błędów
 • zapewnienie dobrej jakości dokumentacji technicznej

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe, informatyczne
 • dobra znajomość systemów: „Red Hat”, „Centos”, Windows
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa  systemów  i aplikacji
 • znajomość technik hardeningowych sieci, systemów i aplikacji

Dodatkowe umiejętności/predyspozycje:

 • prawo jazdy kat. B
 • samodzielność w realizacji przydzielonych zadań
 • odporność na stres
 • kreatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych
 • gotowość do pracy zmianowej
 • dyspozycyjność

Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informatycznego

Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informatycznego

Miejsce pracy : Jastrzębie-Zdrój lub Katowice lub Dąbrowa Górnicza
Nr ref.: PTB/10/2015
Cele i zadania na stanowisku pracy

 • tworzenie i rozwijanie standardów bezpieczeństwa informatycznego (IT),
 • kontrolowanie przestrzegania standardów i polityk bezpieczeństwa IT,
 • współudział w tworzeniu lub opiniowanie projektów teleinformatycznych pod kątem zgodności z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa IT,
 • identyfikacja i ocena ryzyka związanego z bezpieczeństwem systemów IT oraz proponowanie sposobu zarządzania nimi,
 • monitorowanie (audytowanie)  bezpieczeństwa systemów IT oraz przedstawianie wniosków pokontrolnych,
 • udział w tworzeniu regulacji wewnętrznych związanych z procesami zarządzania tożsamością i uprawnieniami,
 • wsparcie klientów w zakresie wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO 27001.

 Oczekiwania  wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe preferowane informatyczne lub pokrewne,
 • znajomość metodyk audytu i ocen ryzyka,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • dobra znajomość standardów i technologii zabezpieczeń systemów informatycznych,
 • mile widziana znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa sieciowego, 
  a w szczególności monitorowania zagrożeń sieciowych,
 • mile widziana znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem aplikacji, systemów operacyjnych i baz danych (Windows/UNIX/Oracle, MS SQL, OBI, MS Exchange, MS SharePoint,  itd.),
 • znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa sieciowego w tym metod bezpiecznej wymiany informacji,
 • samodzielność i efektywność w wykonywaniu zadań,
 • znajomość technik wyszukiwania podatności, wykonywania testów penetracyjnych,
 • umiejętność przedstawienia informacji/oczekiwań w sposób zrozumiały dla osób nie posiadających wiedzy informatycznej.

Administrator baz danych Oracle

Administrator baz danych Oracle

Miejsce pracy:   Jastrzębie - Zdrój

Nr ref.: TCS/04/16 

Administrator baz danych Oracle.

Opis stanowiska pracy:

 • administrowanie bazami Oracle 11g R2 w środowiskach UNIX (AIX, Linux)
 • administrowanie środowiskiem Oracle Data Guard
 • instalowanie, konfigurowanie i aktualizowanie oprogramowania bazodanowego Oracle
 • monitorowanie zasobów bazodanowych i strojenie silnika bazy danych na podstawie analiz wydajności
 • identyfikowanie pojawiających się problemów i rozwiązywanie występujących błędów
 • zarządzanie kopiami zapasowymi z wykorzystaniem Oracle RMAN
 • budowanie zapytań i pisanie skryptów SQL
 • budowanie połączeń pomiędzy bazami Oracle oraz bazami innych producentów
 • wykorzystywanie narzędzi Oracle do replikacji danych pomiędzy bazami
 • gwarantowanie ochrony danych zgodnie z procedurami wewnętrznymi
 • tworzenie dokumentacji technicznej, w tym procedur technicznych
 • współpraca z firmami zewnętrznymi

Oczekiwania wobec kandydatów: 

 • wykształcenie wyższe, informatyczne lub pokrewne  
 • dobra znajomość Oracle 11g R2
 • podstawowa znajomość Oracle Data Guard
 • dobra znajomość SQL (sprawne budowanie zapytań SQL)
 • dobra znajomość narzędzi Oracle: SQL Plus, Data Pump, RMAN
 • umiejętność budowania połączeń bazodanowych (db-linków) pomiędzy bazami Oracle jak i innymi z wykorzystaniem Database Gateway
 • podstawowa znajomość systemów UNIX, pisanie prostych skryptów (sh, bash)

Dodatkowe umiejętności/predyspozycje:

 • samodzielność w realizacji przydzielonych zadań
 • odporność na stres
 • kreatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych
 • gotowość do pracy zmianowej
 • gotowość do pełnienia dyżurów domowych
Centrum Wsparcia
Poczta przez www