Kierownictwo

Izabela Pluskota

Główny Księgowy, Prokurent

Jarosław Miara

Dyrektor ds. Infrastruktury i Technologii