Rada Nadzorcza

Dariusz Bernacki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Elżbieta Królikowska

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Aleksandra Ignacy

Sekretarz Rady Nadzorczej

Tomasz Bejm

Członek Rady Nadzorczej

Zygmunt Łukaszczyk

Członek Rady Nadzorczej