Rada Nadzorcza

Tomasz Bejm

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Elżbieta Królikowska

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Aleksandra Ignacy

Sekretarz Rady Nadzorczej

Joanna Urbisch

Członek Rady Nadzorczej

Zygmunt Łukaszczyk

Członek Rady Nadzorczej