Zamówienia

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na zakup licencji SAP Adaptive Server Platform wraz z rocznym maintenance


Zapytane ofertowe na wykonanie remontu pomieszczeń zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Kasztanowej


Zaproszenie do udziału w postępowaniu nr 17/2018 na wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów w GK JSW