ZamówieniaOgłoszenie podmiotu trzeciego:

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: 

PRZEPROWADZENIE BADAN ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA LATA 2018-2020 WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM PISEMNYCH SPRAWOZDAŃ Z PRZEPROWADZONYCH BADAN DLA PODMIOTÓW

 • Centralne Laboratorium Pomiarowo -Badawcze Sp. z o.o.,
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.,
 • Advicom Sp. z o.o.,
 • JSW INNOWACJE S.A.,
 • Zakład Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z o.o.,
 • Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.,
 • JSU Sp. z o.o.,
 • JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.,
 • JSW Ochrona Sp. z o.o.,
 • BTS Sp. z o.o.,
 • ZREM-BUD Sp. z o.o.,
 • CARBOTRANS Sp. z o.o.