System e-Paski w GK JSW

Advicom Spółka z o.o. zakończył sukcesem uruchomienie kolejnego systemu przyczyniającego się do poprawy efektywności i jakości obsługi pracowników GK JSW, jakim jest usługa elektronicznych pasków zarobkowych (e-Paski). Dotychczas pracownicy otrzymywali co miesiąc swoje paski zarobkowe w postaci wydruków. Wymagało to dużych nakładów pracy oraz działań logistycznych zarówno po stronie Advicom jak i zakładowych służb płacowych.

Przez ostatnie kilkanaście miesięcy sukcesywnie było wdrażane rozwiązanie e-Paski opracowane w całości przez Advicom Spółka z o.o. Dzięki temu pracownicy poprzez Internet uzyskali dostęp do informacji o swoich wynagrodzeniach i innych informacjach umieszczonych na pasku zarobkowym natychmiast po zakończeniu procesu obliczania wynagrodzeń. Do tej pory e-Paski uruchomiono w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, JSW KOKS, JSW Szkolenie i Górnictwo, Jastrzębskich Zakładach Remontowych, Jastrzębskiej Spółce Kolejowej oraz w Advicom.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym i zastosowanym technologiom, funkcjonalność systemu pozwala na dodawanie nowych modułów oraz łączenie się z systemami kadrowo-płacowymi funkcjonującymi w zakładach JSW oraz w spółkach GK JSW. Podczas projektowania systemu duży nacisk położono na bezpieczeństwo udostępniania danych. Przy okazji wdrożenia systemu e-Pasków został rozbudowany Portal Pracownika dostępny z poziomu witryn poszczególnych spółek, który w kolejnych etapach będzie rozwijany i w miarę pojawiania się nowych potrzeb uzupełniany o nowe funkcjonalności i dane.

Dotychczas na „Portalu Pracownika” zarejestrowało się prawie 19 tysięcy pracowników.