Zamówienia

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na wdrożenie systemu wizualizacji indywidualnego wyposażenia górniczego SmartView, wykonanie modernizacji pomieszczeń Lampowni w KWK "Budryk" oraz świadczenie usług wsparcia i asysty technicznej systemu - Postępowanie 26

16.11.2018

Zapytanie ofertowe - Postępowanie nr 36

  Zapytanie ofertowe.pdf
  Zapytanie ofertowe w postępowaniu na zakup licencji oprogramowania PWO II do projektowania i analiz pracy systemu wentylacji odrębnej oraz obliczeń potencjałów aerodynamicznych
  [5,60 Mb]

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na dostawę i asystę podczas pierwszego uruchomienia punktów monitoringu wizyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Ruch Borynia

  Zapytanie ofertowe
  Zapytanie ofertowe w postępowaniu na dostawę i asystę podczas pierwszego uruchomienia punktów monitoringu wizyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą do obserwacji w czasie rzeczywistym procesów zachodzących w cyklu technologicznym jak również obiektów dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”, Ruch "Borynia” - numer postępowania 25/2018
  [7,26 Mb]

Załącznik nr 1 i 2 do postępowania 34/2018

Odpowiedź na zapytania w postępowaniu na kompleksową obsługę w zakresie odbiorców zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego celem jego utylizacji_postępowanie 34/2018

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na kompleksową obsługę w zakresie odbiorców zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego celem jego utylizacji_numer postępowania 34/2018

Przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu 24/2018

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na sukcesywną dostawę towarów numer postępowanie 24/2018